14 april - Zingende broeders en zusters

Bijbeltekst(en)

In deze passage klinkt voor het eerst de naam ‘Mirjam’, de zus van Mozes. In het verhaal over de redding van baby Mozes is ze nog aangeduid als ‘zijn zuster’. En het is niet alleen haar naam die voor het eerst klinkt, het is ook de eerste keer dat de functie ‘profetes’ in de Bijbel wordt genoemd. Mozes, Aäron en Mirjam bekleden daarmee samen de belangrijkste functies: leider, priester en profetes. Behalve Mirjam worden in het Oude Testament nog een paar profetessen genoemd: Debora (Rechters 4:4), Chulda (2 Koningen 22:14), Noadja (Nehemia 6:14) en een naamloze profetes (Jesaja 8:3).

 

Gisteren, in het paasverhaal, lazen we ook over vrouwen die een bijzondere rol spelen. Wat verbindt al deze vrouwen met elkaar?