16 april - Verlangen naar de vleespotten van Egypte

Bijbeltekst(en)

De Israëlieten vragen wat het laagje is dat de woestijn bedekt. In het Hebreeuws is er een woordspel tussen man (‘Wat’) in dit vers en man ( ‘manna’) in 16:31.

Het manna is bedoeld om de Israëlieten in de woestijn te laten overleven. Maar Exodus 16:12 noemt nog een tweede reden: God wil laten zien hoe machtig Hij is. De Israëlieten moeten aan God laten zien dat ze op Hem vertrouwen: ze mogen niet meer manna oprapen dan nodig, en ze mogen het niet bewaren.

 

Wat is voor jou het verschil tussen vertrouwen op God en vertrouwen op anderen (of jezelf)?