2 april - Voorbij

Bijbeltekst(en)

Pesach, het Hebreeuwse woord voor Pasen, betekent: voorbijgaan. God doodde alle oudste zonen van de Egyptenaren. Maar de oudste zonen van de Israëlieten bleven leven. God ging aan hun huizen voorbij, omdat er bloed van een lam aan hun deurposten was aangebracht.

Met Pasen vieren de Israëlieten dus dat hun zonen bleven leven. Maar het belangrijkste dat ze vieren is dat God hen bevrijdde uit Egypte.

Het volk vertrekt haastig uit Egypte. Maar, zo eindigt dit gedeelte: ‘Die nacht waakte de Heer over hen.’ God past de hele nacht op zijn mensen, zodat ze veilig kunnen vertrekken uit Egypte.

 

Ben jij weleens een hele nacht wakker gebleven om op iemand te letten, of om te waken? Hoe was dat?