30 maart - Door een diep dal

De Israëlieten hadden een hard bestaan in Egypte. Toen Mozes kwam om zijn volk weg te leiden, klonk het zo mooi. Maar het werd in eerste instantie alleen maar erger. De farao liet het volk nog harder werken. Het dal werd nog dieper…

Zo klinkt ook het begin van deze psalm: ‘Uit de diepte roep ik tot u’ (Nieuwe Bijbelvertaling) of met andere woorden: ‘Ik ben wanhopig, Heer!’ (Bijbel in Gewone Taal).

Maar net als de dichter mochten de Israëlieten – en mogen ook wij – het uitroepen naar God.

De psalm eindigt met een oproep: ‘Israël, vertrouw op God… Hij bevrijdt ons!’ Zelfs in je wanhoop, in het diepste dal, mag je daaraan vasthouden.

 

Hoe doe jij dat, het uitroepen naar God?