27 maart - Na hagel komt ... nog steeds verzet

Bijbeltekst(en)

‘Maar ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’ Het is een zin die veel vragen op kan roepen over het geweld dat God hiervoor gebruikt. Belangrijk hierbij is om deze plagen niet op zichzelf te lezen, maar in de bredere context te bekijken: de verzen werden geschreven vanuit het perspectief van het verdrukte Israël. In het verhaal over Gods handelen staat niet het geweld, maar de bevrijding centraal. God laat zijn macht zien, zodat zowel de Israëlieten als ook de Egyptenaren hem erkennen als enige God.

 

Wat mag vrijheid jou kosten?