5 maart - Werkoverleg mislukt

Bijbeltekst(en)

Mozes en Aäron hadden de Israëlieten overtuigd dat het beter zou worden, maar in plaats daarvan wordt het werk nog veel zwaarder! De Israëlieten en hun opzichters komen in nog meer ellende terecht.

De farao behandelde de Israëlieten als slaven, omdat ze zo’n groot volk werden en een potentieel gevaar vormden voor Egypte. Maar nu blijken de Israëlieten nog voldoende energie te hebben om offers aan hun God te brengen. Het is voor de farao een teken dat ze nog harder moeten werken.

De situatie was al slecht en wordt nu nog slechter…

 

Ken jij mensen die steeds weer nieuwe moeilijkheden te verstouwen krijgen? Wat kun je voor hen doen?