8 maart - Hogere bouwkunde

Jezus is aan het einde gekomen van zijn toespraak, de Bergrede. De mensen zijn onder de indruk van wat hij allemaal heeft verteld!

Jezus eindigt zijn toespraak met de bekende gelijkenis over de wijze en de dwaze man, die beiden een huis bouwen. Jezus zegt dat je wijs bent als je niet alleen hoort, maar ook doet wat hij heeft gezegd. Dan neem je zijn woorden serieus neemt.

De mensen zijn onder de indruk van Jezus’ woorden, maar niet alleen omdat hij zo mooi kan vertellen, vooral omdat hij zijn eigen woorden ook in praktijk brengt!

 

Wat in het leven van Jezus heeft de meeste indruk op je gemaakt?