16 februari - Kies voor het leven

Bijbeltekst(en)

We zijn bijna aan het einde van het boek Deuteronomium. Mozes geeft het volk hier nog een paar laatste aanmoedigingen en waarschuwingen. Als God en zijn volk goed willen samenleven in het nieuwe land, is het van belang dat het volk zich aan alle regels houdt. Dat is volgens Mozes ook niet te hoog gegrepen. Mozes zegt het kernachtig: ‘Kies voor het leven.’ Hij moedigt het volk aan om de Schepper te aanbidden, en niet het geschapene. Hij doet daarmee een beroep op hun hart, op hun liefde. Kiezen voor de God van het leven betekent: God liefhebben.

 

Wat hebben regels en liefde voor jou met elkaar te maken?