11 februari - Paria in nood

De woorden van deze psalm kennen we ook uit een ander verband. Vanaf het kruis roept Jezus: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’ (Lucas 23:46). Daar hangt Jezus, als een crimineel, een paria. En zo voelt de dichter van deze psalm zich ook. Hij zit in grote ellende, zelfs de mensen die hem kennen – zijn buren en vrienden – keren zich van hem af.

Toch weet hij dat er één adres is waar hij terecht kan: bij God. God is degene op wie hij vertrouwt en die hem verlost. Die God is de Vader die Jezus aanroept met woorden uit Psalm 31:6: ‘In uw handen leg ik mijn leven.’

 

Durf jij op God te vertrouwen, ook als je het moeilijk hebt? Waarom wel of waarom niet?