7 februari - Vloek

Maar o wee als jullie je niet aan Gods wetten houden… Mozes begon zo positief, maar nu waarschuwt hij het volk. Tegenover zegen staat vloek. De zegeningen in de verzen hiervoor (Deuteronomium 28:1-14) zijn letterlijk omgedraaid. Eerst werd het volk enthousiast en blij, maar nu komt de ernst van de situatie des te harder binnen: zo zal het gaan als jullie níet luisteren. Mozes doet er echt alles aan om het volk op het hart te drukken dat ze God moeten gehoorzamen.

 

Wat motiveert jou het meest om het goede te doen: nare consequenties of een beloning?