4 februari - Hard voor jezelf

Jezus werkt zijn woorden over de wet hier nog concreter uit. Het gaat er niet om dat je je precies aan de regeltjes houdt, het gaat erom waarom die regels er zijn. Al in je gedachten kun je de fout ingaan, ook als een ander daardoor niet direct schade lijdt. Maar je gedachten over die ander maken al wel dat je niet vanuit het juiste perspectief naar hem of haar kijkt. Al in je gedachten doe je een ander tekort, wordt iemand slachtoffer van jouw verkeerde verlangens. Daarom moet je hard zijn voor jezelf: je moet je gedachten stoppen voordat het verdergaat…

 

Met welke gedachten doe jij anderen tekort? Hoe kun je die gedachten stoppen?