30 januari - Wijs met wijsheid

De meester neemt de leerlingen mee naar de tijd dat hij zelf nog kind was. De lessen die hij nu aan zijn zonen meegeeft, heeft hij zelf tenslotte ook gekregen van zijn vader. Zo staan drie generaties (opa, vader en zoon) naast elkaar. Zo’n verwijzing naar de persoonlijke ervaring en de traditie waarin de leerlingen staan, komt vaak voor in wijsheidsliteratuur.

De vader van de meester adviseerde zijn zoon om te ‘streven naar wijsheid’. Het Hebreeuwse werkwoord dat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk ‘kopen’. Wijsheid of inzicht is volgens Spreuken het meest kostbare dat je ooit kunt bezitten.

 

Waar zoek jij wijsheid?