20 januari - Een nieuw lied

Zing de longen uit je lijf voor God. Dat is in één zin waar het hier om gaat. Deze hele psalm is één groot loflied op God. God wordt bezongen als de grootste Schepper (1-6), de machtigste koning (7-10) en de eerlijkste rechter op de aarde (11-13).

Bijna hetzelfde lied staat ook in 1 Kronieken 16, als David net de ark in Jeruzalem gebracht heeft. Bij zo’n speciale, zelfs unieke gebeurtenis past een nieuw lied. Maar dat geldt natuurlijk ook voor veel andere gebeurtenissen!

 

Welk moment in jouw leven was zo bijzonder dat je er wel een lied over zou willen schrijven?