18 januari - Jubeljaar

Bijbeltekst(en)

Vandaag lezen we over iemand die zegt dat God zijn geest aan hem gegeven heeft. Daarbij gaat het niet om een mooie spirituele ervaring, maar om concrete actie: goed nieuws brengen aan de armen, hoop bieden aan mensen zonder hoop. Zo ziet het leven eruit van iemand op wie Gods geest rust.

Ook roept deze persoon een ‘genadejaar van de Heer’ uit. Dat is een oude Joodse regel om één keer in de vijftig jaar de natuur én de maatschappij te resetten (Leviticus 25:9-13). Als je een hoge (studie)schuld zou hebben gehad, zou die in dat jaar kwijtgescholden worden. Het was een jaar van rust en volledige afhankelijkheid van God.

 

Hoe zou een genadejaar er in Nederland uit kunnen zien?