23 december - Bevrijding

Vroeg eerst het volk van Israël aan God om wakker te worden, nu vraagt God het volk om wakker te worden. Het volk wordt uitgenodigd om de ellende te vergeten en zich te richten op het goede. Iedereen is bevrijd. Opnieuw heeft God het volk gered uit slavernij, net als vroeger uit Egypte (Jesaja 51:10). Door deze bevrijding laat God zien dat Hij nog altijd hun God is. Zij zijn Gods volk, Hij is hun God. Ze zijn van Hem, ze zijn Gods eigendom. Hoe groot de ellende ook was, God bleef al die tijd hun God.

Heb je weleens iets moeilijks meegemaakt, waarvan je achteraf toch kon zeggen: ‘Maar God was erbij!’?