22 december - Bescherming

Ik ben jullie God… God beklaagde zich over het feit dat het volk niet meer naar Hem wilde luisteren en niet leefde zoals Hij dat wil. Maar nu is het genoeg geweest. Hij belooft dat Hij vanaf nu het volk zal beschermen. En Hij is niet zomaar een god, gemaakt van steen of hout zoals de afgoden. Nee, Hij is de God die alles heeft gemaakt (Jesaja 51:14-16). Het volk hoeft niet meer bang te zijn voor andere mensen. Want God heeft zich aan het volk verbonden en beschermt het.
Wat een prachtige woorden van troost en hoop!

Heb jij Gods bescherming nodig en hoe zou je die bescherming kunnen ervaren?