17 december - Confronterende vragen

We lezen de komende dagen in Jesaja. De ballingen vragen zich af waarom God het toeliet dat ze in ballingschap gingen. Is God ontrouw geworden?
Het woord ‘wegsturen’ (vers 1) wordt ook gebruikt voor een echtscheiding. Een echtscheiding kon niet ongedaan gemaakt worden. Is de scheiding tussen God en zijn volk ook voor altijd?
Maar God wil zijn volk niet kwijt! Toch er is wel degelijk iets aan de hand: het volk heeft God niet gehoorzaamd. Daarom is het naar Babel gegaan. God heeft de macht om zijn volk te bevrijden. Maar vertrouwen de Judeeërs wel op God?

Hoever gaat Gods macht? Waarom denk je dat?