5 december - Vernieuwing

‘En toch… Ik laat jullie niet los,’ belooft God, ondanks de ongehoorzaamheid van de mensen.
Het volk zal weer trots zijn, niet op hun kleren en uiterlijk, maar op wat er op het land groeit. Niet door eigen verdienste, maar door Gods toedoen! Hij alleen zorgt ervoor dat het zaad kan groeien.
En God zal weer bij zijn volk zijn, zoals Hij hen beschermde tijdens de reis door de woestijn als een wolk en een lichtend vuur (Exodus 13:21). God zal zijn volk beschermen als een dak boven hun hoofd – een teken van Gods blijvende liefde en trouw.

Wat betekent het beeld ‘een dak boven je hoofd’ voor jou?