22 november - Geheimhouding

De belofte die Daniël moet geheimhouden kan nog niet begrepen worden door zijn generatie. Het gaat over een nieuwe tijd. De rechtvaardigen zullen ontwaken uit het stof en stralen als sterren. De aardse dood heeft niet het laatste woord. Dit verlegt het perspectief van het hier en nu naar het leven daar en dan. Er kan voorbij dit aardse leven gedacht worden. Met de opstanding van Jezus krijgt deze tekst extra betekenis voor christenen. Dit wordt uitgelegd in 1 Korintiërs 15:45-57. De dood is overwonnen door Jezus. Die gebeurtenis maakt de tekst over het leven na de dood hoopgevend.

Geloof jij in een leven na de dood en hoe ziet dat er volgens jou uit?