24 november - Hemeltaal

Na de profetische woorden van Daniël over slechte leiders is het lezen van deze psalm een verademing. Ook deze psalm gaat over de toekomst, over het moment waarop de Heer komt. Hij is een koning die machtiger is dan alles wat op aarde leeft of aanbeden wordt. Deze koning is goed en heeft het beste met de mensen voor. De machtige, heilige Heer beschermt en redt de mensen die Hem trouw zijn. Zijn grootheid wordt door alle mensen gezien en is in de hele schepping zichtbaar. Zijn komst roept bij zijn mensen vreugde en geluk op.

Voel jij je weleens blij en gelukkig als je nadenkt over Gods grootheid? Waarom wel of waarom niet?