26 november - De volle honderd procent

Bijbeltekst(en)

Jezus vertelt na de verhalen over de betrouwbare dienaar en de tien meisjes nog een voorbeeld over de komst van Gods nieuwe wereld. In dit voorbeeld ligt het accent niet op het klaarstaan, maar op de inzet die je toont. De dienaren mogen aan de slag gaan met het geld dat hun is toevertrouwd, zij hoeven niet passief te wachten totdat de heer komt.

God heeft ons ook allerlei dingen gegeven, zoals talenten. Je mag die voor zijn koninkrijk inzetten en ermee aan de slag gaan, want daarmee eer en dien je God.

Welke talenten heb jij van God gekregen en hoe zou je die kunnen gebruiken voor Gods nieuwe wereld?