28 november - Verlaten en verlaten worden

Het boek Jesaja bestaat uit drie delen. Het eerste, oudste deel (Jesaja 1-39) gaat over de invloed van de Assyriërs in Juda en het noordelijke Israël tussen 740 en 700 voor Christus. Jesaja begint met de boodschap dat het volk God verlaat. De Israëlieten denken niet meer aan Hem en verzetten zich tegen God. Het gevolg is dat het land wordt verwoest. Naast deze verschrikkelijke boodschap is er ook een sprankje hoop. Niet iedereen zal omkomen, want de Heer zelf zal Jeruzalem helpen. Zelfs als alles verloren lijkt te gaan, is er hoop.

Waarom zouden mensen God verlaten en Hem niet om hulp vragen, volgens jou? Herken je dat ook in je eigen omgeving?