30 november - Zuivering

God vindt het verschrikkelijk dat de mooie, zuivere stad Jeruzalem door slechte, oneerlijke leiders niet langer goed is. God wil dat het een stad van eerlijkheid en trouw zal zijn. Maar zover is het nu nog niet. De leiders laten zich (ver)leiden door geld en niet door zorg voor de mensen die hulp nodig hebben.

Soms vragen mensen: waarom gebeuren er slechte dingen als God goed is? In deze tekst lees je dat het de mensen zijn die slechte dingen doen, terwijl God goede plannen heeft voor de stad.

Heb jij een droom voor jouw stad of dorp? Hoe ziet jouw stad of dorp er in jouw droom uit?