20 november - Heilig verbond bedreigd

Bijbeltekst(en)

Die slechte en verachtelijke koning (Daniël 11:21) is Antiochus IV Epifanes. Hij regeerde van 175 tot 164 voor Christus. Hij was de koning van het Noorden, waar ook Judea bij hoorde. Antiochus laat in de tempel in Jeruzalem een beeld van Zeus (de Griekse oppergod) neerzetten (Daniël 11:31). En hij vervolgt Joden die trouw willen blijven aan de God van Israël. Ze worden ‘verlichten’ (NVB) of ‘wijze mensen’ (BGT) genoemd. Wijze mensen weten wat goed is, maar er wordt niet naar deze mensen geluisterd. Ze lopen zelfs gevaar: ze worden gevangengenomen en bestolen!

Ken jij mensen die wijs zijn, maar naar wie niet wordt geluisterd? Waarom is dat, denk je?