7 november - Een blik in de hemel

Bijbeltekst(en)

We lezen verder in het boek Daniël. Na de verhalen over Daniëls leven aan het hof lezen we vanaf hoofdstuk 7 over zijn visioenen. De laatste zes hoofdstukken van Daniël vormen een apocalyptisch geschrift: de teksten zijn gericht op de eindtijd, met een oproep om aan het geloof vast te houden. Waarschijnlijk is het boek Daniël geschreven in de tweede eeuw voor Christus, veel later dan de hoofdpersoon Daniël zou hebben geleefd. In die tijd werden de Joden onderdrukt door de Griekse heerser Antiochus IV Epifanes. Deze dromen van Daniël boden de Joodse gelovigen troost en bemoediging  in een tijd van zware vervolgingen.

Hoe is deze droom van Daniël bemoedigend voor jou?