10 november - Uitleg van Gabriël

Bijbeltekst(en)

De engel Gabriël legt Daniëls droom uit. De ram met de twee hoorns symboliseert de koninkrijken Medië en Perzië, die in het verleden over de Joden hadden geheerst. De geitenbok is het Griekse wereldrijk, van Alexander de Grote. Na de dood van Alexander valt het Griekse rijk uit elkaar (Daniël 8:22). De hoorn die geweldig uitgroeit, staat voor Alexanders opvolger Antiochus Epifanus. Hij ontwijdde de tempel in Jeruzalem: een ‘verwoestende gruwel’ voor de Joden (Daniël 12:11).

Daniël wordt zelfs ziek van deze droom, maar toch moet hij zijn kennis voor zich houden. Heeft iemand jou wel eens gevraagd iets geheim te houden? Hoe was dat voor jou?