11 november - Zware tijden

Bijbeltekst(en)

Midden tussen de lezingen uit Daniëls visioenen over de eindtijd lezen we de komende drie dagen uit Matteüs 24, waarin Jezus vertelt over het einde van deze wereld. Net als Daniël horen de leerlingen welke verschrikkelijke dingen er zullen gebeuren. Ze schrikken, en als lezer schrik je ook.
Voor gelovige mensen zal het extra moeilijk worden, ze zullen onderdrukt en gehaat worden. Er zullen ook mensen zijn die hun geloof verliezen. Maar Jezus zegt: wie volhoudt tot het einde, die zal gered worden! En dat eind komt, belooft Jezus, daar mag je op vertrouwen.

Hoe kun jij blijven vertrouwen op God?