14 november - Verootmoediging

Bijbeltekst(en)

Als Darius koning is, is het al een poos geleden dat de mensen in ballingschap naar Babylonië gingen.  En nu leest Daniël in het boek van de profeet Jeremia dat er 70 jaar geen mensen in Jeruzalem zullen wonen (Jeremia 29:10). Daniël beseft wat er verkeerd is gegaan: het volk was ontrouw aan God. Maar Daniël weet ook dat God trouw blijft. Want ‘God is vol erbarmen en vergeving,’ zegt Daniël in vers 9. En Daniël durft erop te vertrouwen dat God zal ingrijpen, want Jeremia 29:10 eindigt hoopvol: God zal de mensen naar Jeruzalem doen terugkeren!

Hoe merk jij Gods trouw in moeilijke situaties?