15 november - Nog zeventig weken

Bijbeltekst(en)

Daniël bidt lang en hartstochtelijk: God, wilt U ons vergeven? Niet omdat de mensen het zo goed hebben gedaan, maar omdat U barmhartig bent!

Terwijl Daniël nog aan het bidden is, komt de engel Gabriël bij hem. De engel wil hem alles duidelijk maken. Waarom? Omdat Daniël ‘zeer geliefd’ is door God.

God laat niet van zich horen omdat Daniël een speciale taak heeft, of omdat hij een profeet is. God keert het lot van volk niet om omdat de mensen het zo geweldig doen. God komt naar Daniël toe om maar één reden: omdat Hij van hem houdt.

Wat betekenen de woorden ‘zeer geliefd’ voor jou?