18 november - Opgaan, blinken en verzinken

Bijbeltekst(en)

Wat een machtsstrijd! Daniël hoort van de engel wat er allemaal gaat gebeuren. Na Alexander de Grote, die in vers 3 heldhaftig of moedig wordt genoemd, raakt het rijk verdeeld. De koning van het Zuiden hoorde bij het koningshuis van de Ptolemeeën, dat na de dood van Alexander de Grote over Egypte heerste. De koning van het Noorden hoorde bij het Seleucidische koningshuis. Dat regeerde na Alexander de Grote over Syrië, waar ook Judea en Jeruzalem bij hoorden. Deze koningshuizen waren soms met elkaar in oorlog. Voor Judea was dat een onzekere en moeilijke tijd.

De koning in vers 3 wordt heldhaftig of moedig genoemd. Wie vind jij moedig? Waarom?