26 oktober - Vier feest!

Het is de taak van de priesters en Levieten om de wet van God uit te leggen. Na het horen van de wet van God willen de families graag weten hoe zij de wet kunnen naleven.

Het eerste wat zij doen, is het Loofhuttenfeest vieren. Het feest wordt in ere hersteld. Het vieren van feesten is een opdracht van God om de geschiedenis van God met zijn volk te herdenken. Om niet te vergeten wat God heeft gedaan. Daarnaast geeft het vieren van een feest onderlinge verbinding, het geeft saamhorigheid. Het volk viert het uitgebreid, door de hutten te bouwen zoals voorgeschreven was.

Welk kerkelijk feest zou jij uitgebreid willen vieren?