27 oktober - Dankbaarheid

Bijbeltekst(en)

Nadat de zonden beleden zijn, is er ruimte voor een nieuw begin. In plaats van zich te blijven richten op de zonden van vroeger, wordt het volk opgeroepen om dankbaar te zijn en zich te richten op wat God heeft gedaan. Ondanks de zonden is God trouw gebleven. Al eeuwenlang heeft Hij zich verbonden aan het volk, en Hij heeft beloofd dit te blijven doen. Het voorlezen van de geschiedenis van God met het Joodse volk plaatst het leven in een ander, breder perspectief. De Israëlieten zijn onderdeel van een traditie, van een groter geheel.

Ervaar jij ook weleens dankbaarheid na het belijden van zonden?