30 oktober - Contract

Bijbeltekst(en)

De priesters, Levieten, leiders en de rest van het volk tekenen een geschreven overeenkomst om zich aan de wet van Mozes te houden. Een soort contract, waaraan iedereen zich dient te houden. Dat moet ervoor zorgen dat het samen leven, nu ze terug zijn uit ballingschap, in het beloofde land goed zal gaan. Daarbij worden de volgende zaken expliciet genoemd:

  • respect voor de sabbatsrust
  • geen gemengde huwelijken
  • offers geven aan de tempel voor de eredienst
  • leveren van brandhout voor de brandoffers.

Uit de beloften blijkt hoe belangrijk het volk het vindt om de tempeldienst in ere te herstellen.

Welke regels van God zijn belangrijk voor jou?