31 oktober - Hoop op God

Psalm 42 en 43 horen bij elkaar, vandaar dat de inleiding bij Psalm 43 ontbreekt. De liederen zijn onderdeel van de klaagpsalmen, waarin de dichter uit dat hij zich door God afgewezen voelt. De psalmist ervaart onderdrukking van zijn vijanden, waardoor hij zich door God verlaten voelt. Toch heeft hij eerder ervaren dat God heel nabij was (42:5), dus heeft hij hoop dat God door zijn aanwezigheid de pijnlijke situatie zal omkeren.

De hoop die hier wordt uitgesproken, betekent: ‘vol vertrouwen wachten op’. De psalmist verwacht redding van God, ook al ziet hij die nu nog niet.

Herken je deze situatie? Wat helpt jou om te (blijven) vertrouwen op God?