2 november - Kernvragen

Vorige week lazen we in Psalm 110 de tekst die Jezus hier citeert over David en de messias. Het lijkt wel een raadsel dat Jezus de farizeeën voorlegt! Het volgt op de zoveelste strikvraag. De sadduceeën durven niets meer te vragen (vers 34), daarom doen de farizeeën nog een poging. Jezus blijkt de mensen steeds weer te verrassen met zijn antwoorden en wedervragen. Zo vat Hij ook de wet op een treffende manier samen: heb God lief met je hart, ziel en verstand, en heb je naasten lief als jezelf. Liefde is het fundament, niet de wet.

Welke vraag zou jij Jezus willen stellen? En heb je een idee wat zijn antwoord zou zijn?