17 oktober - Oplev(er)ing

Bijbeltekst(en)

De oplevering van je nieuwe woning of je verhuizing naar een ander huis is een speciaal moment. Veel mensen houden dan een housewarming, een (huis)inwijdingsfeest. Dit moment wil je vieren. En niet alleen met je huisgenoten. Iedereen die heeft meegeholpen of meegeleefd mag komen.

Bij de inwijding van de tempel vieren niet alleen de priesters en Levieten feest, maar iedereen die is teruggekeerd uit Babylonië en heeft meegeholpen. Ze eten met z’n allen van het pesachlam. Zelfs de mensen van andere volken die met de Judeeërs meeleven en -geloven, mogen eten van de offers.

Wie mag niet ontbreken als jij een belangrijk moment in je leven viert?