19 oktober - Bevoegd gezag

Bijbeltekst(en)

‘Wie heeft jou het recht gegeven om…’ De leiders van het volk willen weleens weten vanuit welke overtuiging Jezus al die dingen doet.

Maar dan wordt duidelijk dat de leiders niet eerlijk durven te vertellen wat zíj echt over Jezus geloven. Ze zeggen het niet te weten, omdat ze bang zijn voor de reacties van anderen. Jezus legt hun oneerlijkheid bloot met een verhaal over een vader en twee zonen. De ene zoon kiest ervoor om te doen alsof. Maar net als Johannes en Jezus kiest de andere zoon ervoor om de wil van zijn vader uit volle overtuiging te doen.

Durf jij altijd eerlijk over je geloof of overtuiging te zijn?