20 oktober - Wie krijgt de erfenis?

Bijbeltekst(en)

Van sommige mensen heb je bepaalde verwachtingen. Als je op reis gaat, verwacht je bijvoorbeeld van je werknemers dat ze goed op je bedrijf passen.

Maar soms loopt het anders. Dan zijn het juist de mensen waarvan je het niet had verwacht, die je positief verrassen. Zoals de tollenaars en hoeren uit Matteüs 21:32.

De leiders van het volk keuren de hoeksteen af. Zij keuren Jezus – de Zoon van de eigenaar – af. Die steen – die ook staat voor Gods nieuwe wereld in Daniël 2:34-35 – maakt een verpletterende indruk op de leiders. Ze begrijpen dat Jezus over hén spreekt.

Van wie verwacht jij dat ze doen wat God wil? Doen ze dat ook?