21 oktober - Uitnodigingen

Bijbeltekst(en)

Jezus vertelt heftige voorbeelden. Dit verhaal past bij de verhalen hiervoor. Maar nu vertelt Jezus niet alleen hoe teleurgesteld hij is over die ene zoon of de wijnbouwers – ofwel de leiders van het volk.

Jezus vertelt nu dat er anderen zullen zijn die wel naar de bruiloft mogen komen: een beeld voor Gods nieuwe wereld (ook bijvoorbeeld in Matteüs 25:1-13).

Maar het verhaal krijgt een staartje wanneer blijkt dat een van de gasten geen feestkleren draagt. Het gaat niet alleen om het erbij zijn of het ‘ja’ zeggen, maar om het dóen van de wil van de Vader!

Hoe kun je aan iemand zien dat hij of zij in Gods nieuwe wereld wil leven?