22 oktober - Belastingregel

Na Jezus’ pittige antwoord op de vraag over zijn bevoegdheid, zijn de farizeeën nog niet klaar met Hem. Ze willen Jezus in de val lokken.

En zo komen een aantal leerlingen van de farizeeën bij Jezus, een groepering die het Joodse leven zo zuiver mogelijk wil houden en dus zo weinig mogelijk van doen wil hebben met de Romeinse bezetter. Maar er komen ook een paar volgelingen van Herodes, die de Romeinen juist steunen, bij Hem.

En dan stellen ze een strikvraag, want: of de farizeeën krijgen gelijk, of de Herodianen. Maar Jezus weet waarom Hem deze vraag gesteld wordt en geeft een briljant antwoord.

Heb jij weleens zo’n strikvraag gekregen? Wat heb je toen geantwoord?