23 oktober - Levensantwoord

Geloof jij in leven na de dood? De sadduceeën niet. Net als de farizeeën waren de sadduceeën een invloedrijke groepering.

Nu proberen zíj Jezus in de val te lokken met een vraag over de opstanding.

Maar Jezus gaat niet in op hun vraag over de vrouw. Jezus citeert uit Exodus 3:6, waar staat dat God de God van Abraham, Isaak en Jakob is. Ze worden genoemd alsof ze nog leven, terwijl ze al gestorven zijn. Wat Jezus wil zeggen is: er is leven na de dood! Mensen die gestorven zijn, leven nog steeds bij God. Dáár gaat het om.

Welke vragen over leven na de dood houden jou bezig? Met wie praat je hierover?