3 november - Wel hun woorden, niet hun daden

In plaats van verder te discussiëren met de godsdienstige leiders richt Jezus zich nu tot de mensen. De wetgeleerden en farizeeën hebben de taak om mensen te onderwijzen in de wet van Mozes. Daarom moeten de mensen naar hen luisteren. Maar het volk moet hun daden niet navolgen, want zij leggen het volk een zwaardere last op dan nodig is. Jezus noemt meerdere voorbeelden, waaruit blijkt dat de leiders door hun daden wilden opvallen om zelf belangrijker te lijken. Jezus leerde juist dat zijn juk zacht en zijn last licht is (Matteüs 11:30), en dat dienen belangrijker is dan de belangrijkste zijn.

Doe jij weleens godsdienstige dingen om op te vallen?