10 oktober - Belofte vervuld

Bijbeltekst(en)

We lezen uit het bijbelboek Ezra.
Jarenlang leefde het volk van Israël in ballingschap. De Babyloniërs leken oppermachtig en God leek juist verder weg dan ooit.
Maar uiteindelijk worden de Babyloniërs verslagen en de Perzische koning Cyrus stuurt het volk terug om de tempel weer te herbouwen. En zo komt Ezra, samen met een grote groep Judeeërs, terug naar Jeruzalem.
God had dit al beloofd. Dat staat in Jeremia 29:10: ‘De Heer zegt: “Als [de macht van Babylonië voorbij] is, kom ik naar jullie toe. Dan laat ik gebeuren wat ik beloofd heb: dan breng ik jullie terug naar Jeruzalem.”’

Heb jij weleens ervaren dat God een belofte vervulde? Hoe was dat voor jou?