Dag 21 - Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan

Nog voor zijn geboorte zet Jezus volgens Lucas van alles in beweging. Eerst Maria, die in grote haast naar haar familielid
Elisabet reist. Dan Johannes, die in de buik van zijn moeder opspringt. En vervolgens Elisabet zelf, die vervuld van de heilige Geest bijna profetische woorden roept over Maria, de ‘moeder van mijn Heer.’

Brengt de geboorte van Jezus jou ook in beweging? Op welke manier?