Dag 13 - Als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn

In dit stukje uit de Bergrede gaat het om de vraag waar je waarde aan hecht en waar je je blik op richt.

In dit stukje uit de Bergrede gaat het om de vraag waar je waarde aan hecht en waar je je blik op richt. Hoe kijken we naar de wereld om ons heen, en waar gaat onze aandacht naartoe. Zijn dat spullen en (schijn)zekerheden? Laten we ons overweldigen door het nieuws dat van alle kanten op ons afkomt?

Of kijken we ook wel eens omhoog, letterlijk en figuurlijk?

Kijk vandaag een paar keer letterlijk eventjes omhoog, naar de hemel. Verandert dat je kijk op de dingen en gebeurtenissen om je heen?