Dag 11 - Licht dat leven geeft

Opnieuw maakt de evangelist Johannes gebruik van beelden uit het Oude Testament om iets over Jezus uit te leggen. Je kunt hier Psalm 36 in terug horen, over de God bij wie leven en licht is.

Opnieuw maakt de evangelist Johannes gebruik van beelden uit het Oude Testament om iets over Jezus uit te leggen. Je kunt hier Psalm 36 in terug horen, over de God bij wie leven en licht is. Maar ook Jesaja 42, over iemand die een licht voor alle volken op de hele wereld is.

Voor Johannes is het duidelijk: als je wil weten hoe je in het licht kunt leven, op een manier zoals God het bedoeld heeft, moet je Jezus volgen.

Welk verhaal over Jezus spreekt jou in het bijzonder aan? Zit er in dat verhaal iets dat je zou kunnen navolgen?