Dag 9 - Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Weer gebruikt een psalmdichter het beeld van het licht, en weer geeft hij daar zijn eigen invulling aan. In dit geval gaat het om Gods woord.

Weer gebruikt een psalmdichter het beeld van het licht, en weer geeft hij daar zijn eigen invulling aan. In dit geval gaat het om Gods woord. Daarmee bedoelt de dichter geen poëtische psalmen of inspirerende verhalen, maar heel ‘gewoon’ de voorschriften uit de boeken van Mozes. Regels dus over offers in de tempel en over reinheid en onreinheid.

Maar vooral ook over hoe je als mensen met elkaar om moet gaan: vreemdelingen welkom heten, wraak en woede bedwingen, eerlijk rechtspreken en delen wat je zelf gekregen hebt. Die regels zijn voor de dichter een baken waarnaar hij zijn voeten kan richten.

Welk beeld zou jij kiezen om uit te drukken wat de Bijbel voor je betekent?