Dag 6 - Licht waardoor je licht kunt zien

Licht waardoor je licht kunt zien – natuurkundig is dat moeilijk uit te leggen. Maar daar is het de dichter ook niet om te doen. Gods licht staat hier voor zijn liefde, voor het leven dat Hij aan de mensen geeft en de lessen die Hij ze leert. Al die dingen kunnen mensen helpen om hun leven in een nieuw licht te zien.

Lees de Bijbeltekst nog eens rustig door. Kun je bij elk vers een concreet voorbeeld bedenken, uit je eigen leven of dat van iemand die je kent?