Dag 5 - God staat aan de kant van het licht

Psalm 50 schetst een ontzagwekkend beeld: God die verschijnt als rechter, te midden van vuur en een wervelstorm. Het is geen tekst om ontspannen bij achterover te leunen,
en dat is ook helemaal niet de bedoeling van de dichter.

Wat verkeerd is, of niet oprecht, wordt aan het licht gebracht. En dat kan best pijnlijk zijn. Maar één ding staat voor de dichter buiten kijf: God staat aan de kant van het licht. En Hij zal zorgen dat het licht overwint.

‘Advent’ betekent letterlijk ‘aankomst’. Psalm 50 beschrijft hoe God als rechter naar de aarde komt. Waar denk jij aan bij dat beeld?