Dag 4 - God laat zien aan wiens kant Hij staat

Twee groepen staan tegenover elkaar. Aan de ene kant de Israëlieten. Mannen, vrouwen en kinderen, die in allerijl hun bezittingen bij elkaar hebben geraapt en midden in de nacht zijn vertrokken, in de hoop op een beter bestaan elders.

En aan de andere kant het leger van de farao. Gewapende mannen, hinnikende paarden, en een machthebber die er niet tegen kan dat zijn plannen doorkruist worden. En weer
laat God door middel van licht en duister zien aan wiens kant Hij staat. Door zijn aanwezigheid zijn de Israëlieten veilig.

Waar zie jij Gods aanwezigheid in de wereld?